B2B BONUS & BONUSGRISEN

Punkt & Prik har designet nyt logo og visuel identitet til B2B BONUS og BONUSGRISEN. B2B BONUS er et indkøbsselskab stiftet i 2003, der består af125 medlemmer, som alle er svineproducenter, og som samlet set har omkring ti procent af den samlede mængde svin i Danmark. B2B BONUS indkøber alt det, landmanden bruger i hans produktion og på gården - alt fra foder, brændstof og maskiner til gummistøvler. Idéen er at løfte medlemmerne fra detail til engrosniveau uden fordyrende mellemled. BONUSGRISEN er en handelsselskab, stiftet i 2011 og består af 85 medlemmer, som alle er svineproducenter, og som også er en del af B2B BONUS. BONUSGRISEN er søsterselskab til B2B BONUS. En forening - i en forening. BONUSGRISEN omsætter smågrise, slagtesvin, slagtesøer og avlsdyr på det danske marked samt til udlandet. Selskabet arbejder på at opnå de bedste priser og mindste omkostninger.

  • Portfolio grafisk design

SE OGSÃ… DISSE PROJEKTER...


SKAL VI ARBEJDE SAMMEN OM DIT NÆSTE PROJEKT?